Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

26 March–​1 April

MATEO 25

26 March–​1 April
 • Luimbo 128 na Thabelo

 • Mvulatswinga (3 mimun. kana i re fhasi)

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

 • Dzulani No Fhaṱuwa”: (10 mimun.)

  • Mat 25:1-6—Vhasidzana vhaṱanu vha matsilu na vhaṱanu vho ṱalifhaho vha ya u ṱanganedza muselwa

  • Mat 25:7-10—Vhasidzana vha matsilu vho vha vhe siho musi muselwa a tshi swika

  • Mat 25:11, 12—Vhasidzana vho ṱalifhaho ndi vhone fhedzi vhe vha ṱanganedzwa munyanyani wa mbingano

 • U Fukula Madzanga A Muya: (8 mimun.)

  • Mat 25:31-33—Ṱalutshedzani tshifanyiso tsha nngu na mbudzi (w15 3/15 26 ¶7)

  • Mat 25:40—Ri nga sumbedza hani lufuno kha vharathu vha Yesu? (w09 10/15 16-17 ¶16-18)

  • Muvhalo wa Bivhili wa ino vhege wo ni funza mini nga ha Yehova?

  • Ndi afhio maṅwe madzanga a muya e na a wana kha muvhalo wa Bivhili wa ino vhege?

 • Muvhalo Wa Bivhili: (4 mimun. kana i re fhasi) Mat 25:1-23

FHISETSHELANI VHUḒINḒA HA TSIMU

 • Lwendo Lwa Vhuraru: (3 mimun. kana i re fhasi) Shumisani tsumbo ya u thoma nyambedzano. Rambani ṋemuḓi Tshihumbudzoni.

 • Lwendo Lwa Vhuṋa: (3 mimun. kana i re fhasi) Khethani luṅwalo nahone ni mu ṋee khandiso ya u guda.

 • Nyambo: (6 mimun. kana i re fhasi) w15 3/15 26 ¶7-10—Tshiṱoho: Tshifanyiso Tsha Nngu Na Mbudzi Tshi Ombedzela Hani Mushumo Wa U Huwelela?

U TSHILA SA VHAKRISTE

 • Luimbo 118

 • U Khwinisa Vhutsila Hashu Vhuḓinḓani—U Thusa Vhagudiswa Vhashu U Lugiselela”: (10 mimun.) Khaseledzo. Nga murahu tambani nahone ni haseledze vidio ine ya sumbedza muhuweleli a tshi khou funza mugudiswa wawe u lugiselela pfunzo ya Bivhili. Humbelani vhathetshelesi uri vha anetshele dziṅwe nḓila dzi bvelelaho dze vha dzi shumisa u itela u thusa vhagudiswa vhavho u lugiselela pfunzo ya Bivhili.

 • Ṱanganedzani Vho Ri Dalelaho: (5 mimun.) Nyambo yo thewaho kha Tshibugwana Tsha Muṱangano Wa Vhutshilo Na Vhuḓinḓa tsha March 2016. Ṱalutshedzani dziṅwe dza tshenzhelo dzavhuḓi dze dza vha hone nga tshifhinga tsha Tshihumbudzo tsha 2017. Humbudzani vhahuweleli nga ha kupakele kwa dzigoloi, u dzhena na u bva tshifhaṱoni nga ḓuvha ḽa Tshihumbudzo ḽa 31 March.

 • Pfunzo Ya Bivhili Ya Tshivhidzo: (30 mimun.) lv ndim. 5¶16-23

 • Mvusuluso Ya Uno Muṱangano Na Mavhala A Nngwe A Zwa Vhege I Ḓaho (3 mimun.)

 • Luimbo 139 na Thabelo