Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

21-27 March

YOBO 6-10

21-27 March
 • Luimbo 68 na Thabelo

 • Mvulatswinga (3 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo)

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

 • Yobo Munna A Fulufhedzeaho U Sumbedza U Ṱungufhala Hawe”: (10 mimun.)

  • Yob 6:1-3, 9, 10, 26; 7:11, 16—Zwine vhathu vha zwi amba musi vho ṱungufhala a si zwine zwa vha mbiluni dzavho (w13 8/15 19 ¶7; w13 5/15 22 ¶13)

  • Yob 9:20-22—Yobo o vha na mavhonele o khakheaho a uri Mudzimu ha londi arali a tshi fulufhedzea kana a sa fulufhedzei (w15-E 7/1 12 ¶2)

  • Yob 10:12—Naho o lingwa nga nḓila khulwane, Yobo o amba zwithu zwavhuḓi nga ha Yehova (w09 4/15 7 ¶18; w09 4/15 10 ¶13)

 • U Fukulula Madzanga A Muya: (8 mimun.)

  • Yob 6:14—Yobo o sumbedza hani uri u dzula u tshi fulufhedzea ndi zwa ndeme? (w10 11/15 32 ¶20)

  • Yob 7:9, 10; 10:21—Arali Yobo o vha o vhe e na fulufhelo ḽo khwaṱhaho kha mvuwo, ndi ngani o amba zwi re kha dzenedzi ndimana? (w06 4/1 30 ¶11)

  • Muvhalo wa Bivhili wa ino vhege u mpfunza mini nga ha Yehova?

  • Ndi mbuno dzifhio dze nda dzi wana kha muvhalo wa Bivhili wa ino vhege dzine nda nga dzi shumisa vhuḓinḓani ha tsimu?

 • Muvhalo wa Bivhili: Yob 9:1-21 (4 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo)

FHISETSHELANI VHUḒINḒA HA TSIMU

 • Lwendo Lwa U Thoma: wp16.2 16—Bulani ndugiselelo ya u ṋeela. (2 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo)

 • Lwendo Lwa U Vhuyelela: wp16.2 16—Adzani mutheo wa u ita luṅwe lwendo lwa u vhuyelela. (4 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo)

 • Pfunzo Ya Bivhili: fg ngudo 2 ¶6-8 (6 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo)

U TSHILA SA VHAKRISTE

 • Luimbo 114

 • Shumisani Vhuṱali musi ni tshi khuthadza vhaṅwe: (15 mimun.) Khaseledzo. Tambani vidio ye vhahulwane vha i vhona zwenezwino Tshikoloni Tsha Vhuḓinḓa Ha Lwa Ṱaḓulu. Nga murahu ni humbele vhathetshelesi uri vha ambe nga ha nḓila ye vhahashu vhavhili vha vha ngayo tsumbo yavhuḓi musi zwi tshi ḓa kha u khuthadza muṅwe muthu o ṱungufhalaho nge a felwa nga ane a mu funa.

 • Pfunzo Ya Bivhili Ya Tshivhidzo: ia ndim. 11 ¶12-20 na mvusuluso ya ndima (30 mimun.)

 • Mvusuluso Ya Zwiṱoho Zwa Muṱangano Na U Vusulusa Zwa Vhege I Ḓaho (3 mimun.)

 • Luimbo 27 na Thabelo