Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | LUKA 4-5

Iledzani Milingo U Fana Na Yesu

Iledzani Milingo U Fana Na Yesu

Sathane u lingedza u tshinya vhushaka hashu na Yehova nga u ita uri mbilu dzashu dzi tame zwithu zwi songo kunaho. U linga nga nḓila dzo fhambanaho zwi tshi ya nga nḓila ine muthu a ḓipfa ngayo, zwine a ṱoḓa na vhuimo vhune a vha khaho.

Yesu o shumisa tshihali tshifhio tshi re na maanḓa u itela u sedzana na milingo miraru? (Heb 4:12; 1Yo 2:15, 16) Ndi nga edzisa hani tsumbo yawe?

  • 4:1-4

    “Nyemulo ya ṋama”

  • 4:5-8

    “Nyemulo ya maṱo”

  • 4:9-12

    “U ṱongisa”