Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Murwa Wa Ḽihwarahwara O Vhuya

Murwa Wa Ḽihwarahwara O Vhuya

ṰALELANI VIDIO THE PRODIGAL RETURNS, NAHONE NGA MURAHU NI FHINDULE MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

 • Ndi mini zwo sumbedzaho uri David o vha a tshi khou xelelwa nga vhushaka hawe na Yehova nahone muṱa wa hawe na vhahulwane vho lingedza hani u mu thusa?

 • Vhabebi vha David vho vha hani tsumbo yavhuḓi?

 • Vidio yo ri gudisa mini nga ha . . .

  • u fhedza vhunzhi ha tshifhinga tshashu ri mushumoni wa u ḓitshidza?

  • vhukonani vhu si havhuḓi?

  • u thetshelesa ndayo?

  • u rembuluwa na u hangwelwa?