Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

U Vha Na Mikhwa Yavhuḓi Musi Ro Ima Muṋangoni

U Vha Na Mikhwa Yavhuḓi Musi Ro Ima Muṋangoni

Vhakriste vha “vhonwa nga shango ḽoṱhe.” (1Ko 4:9) Nga zwenezwo, a zwo ngo fanela u ri mangadza uri vhaṅwe vhathu vha ri sedza nga mafasiṱere kana vha ri thetshelesa vhe nga ngomu nḓuni. Miṅwe miḓi i na khamera na khudzaipfi zwine zwa ita uri ṋemuḓi a kone u ri vhona, u ri thetshelesa na u ri rekhoda. Afho fhasi hu na nḓila dzine ra nga sumbedza ngadzo mikhwa yavhuḓi musi ro ima muṋangoni.—2Ko 6:3.

NGA VHUḒIFARI HAṊU (Flp 1:27):

  • Ṱhonifhani ṋemuḓi nga u sa ṱolela. Ni songo ḽa, u nwa, u founa kana u rumela milaedza musi no ima muṋangoni

NGA ZWINE NA ZWI AMBA (Ef 4:29):

  • Musi no ima muṋangoni, ni songo amba naho tshi tshini tshine na si ṱoḓe ṋemuḓi a tshi tshi pfa. Vhaṅwe vhahuweleli vha nga litsha zwa mihani u itela uri vha kone u elekanya nga ha zwine vha ḓo zwi amba

Ndi dzifhio dziṅwe nḓila dzine ra nga sumbedza ngadzo mikhwa yavhuḓi musi ro ima muṋangoni?