Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | MATEO 1-3

“Muvhuso Wa Ṱaḓulu U Tsini”

“Muvhuso Wa Ṱaḓulu U Tsini”

3:4

  • Maambarele a Yohane na mbonalo yawe zwo vha zwi tshi sumbedza uri u tshila vhutshilo ho leluwaho nahone o ḓiimisela u ita zwi funwaho nga Mudzimu

  • Ndugelo yo khetheaho ya Yohane ya u vulela Yesu nḓila, yo vha i tshi fhira zwoṱhe zwe a vhuya a ḓidzima zwone

U tshila vhutshilo ho leluwaho zwi ri ita uri ri shumele Mudzimu nga ho engedzeaho nahone zwa ita uri ri fushee. Ri nga tshila vhutshilo ho leluwaho nga . . .

  • u ḓivha zwine na ra shaya

  • u iledza u tambisa masheleni

  • u dzudzanya zwavhuḓi kushumisele kwa masheleni

  • u ṱuwisa zwine ra sa zwi shumise

  • u badela zwikolodo

  • u iledza u shuma tshifhinga tsho engedzeaho kha mushumo wa u ḓitshidza

Yohane o vha a tshi ḽa nzie na mutoli wa ṋotshi dza ḓaka

U tshila vhutshilo vhu leluwaho zwi ḓo ita uri ndi kone u swikelela zwipikwa zwifhio?