Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

18-24 January

ESERA 1-5

18-24 January
 • Luimbo 85 na Thabelo

 • Mvulatswinga (3 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo)

LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU

 • Yehova U Ḓadzisa Mafulufhedziso Awe”: (10 mimun.) [Tambisani vidio i re na tshiṱoho Introduction to Ezra.]

  • Ese 3:1-6—Vhuporofita ha Yehova a vhu kundwi na khathihi (w06 1/1 25 ¶3)

  • Ese 5:1-7—Yehova a nga shandukisa zwithu nga vhuṱali u itela uri vhathu vhawe vha bvelele (w06 1/1 25 ¶5; w86-E 1/15 9 ¶2; w86-E 2/1 29 bogisi)

 • U Fukulula Madzanga A Muya: (8 mimun.)

  • Ese 1:3-6—Ndi ngani ri nga si ambe uri Vhaisiraele vhe vha si vhuyelele shangohaya ḽavho Yerusalema, vho vha vhe si na lutendo lwo khwaṱhaho? (w06 1/1 23 ¶5; 25 ¶2)

  • Ese 4:1-3—Ndi ngani vho landula thuso ye vha ṋewa? (w06 1/1 25 ¶4)

  • Muvhalo wa Bivhili wa ino vhege u mpfunza mini malugana na Yehova?

  • Ndi mbuno dzifhio dze nda dzi wana kha muvhalo wa Bivhili wa ino vhege dzine nda nga dzi shumisa vhuḓinḓani ha tsimu?

 • Muvhalo wa Bivhili: Ese 3:10–4:7 (4 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo)

FHISETSHELANI VHUḒINḒA HA TSIMU

 • Lwendo Lwa U Thoma: (2 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo) Ambelelani mbudziso kha siaṱari 16 ḽa magazini wa zwenezwino wa Tshiingamo. Adzani mutheo wa lwendo lwa u vhuyelela.

 • Lwendo Lwa U Vhuyelela: (4 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo) Ivhani na musumbedzo wa nḓila ya u ita lwendo lwa u vhuyelela kha muthu we a aravha zwavhuḓi musi hu tshi haseledzwa nae mbudziso kha siaṱari 16 ḽa magazini wa zwenezwino wa Tshiingamo. Adzani mutheo wa luṅwe lwendo lwa u vhuyelela.

 • Pfunzo Ya Bivhili: (6 mimun. kana i re fhasi ha yeneyo) Ivhani na musumbedzo wa nḓila ya u fara pfunzo ya Bivhili. (bh 20-21 ¶6-8))

U TSHILA SA VHAKRISTE

 • Luimbo 40

 • “Zwiṅwe Zwithu Zwoṱhe Ni Ḓo Engedzwa Ngazwo”: (5 mimun.) Nyambo yo thewaho kha Mateo 6:33 na Luka 12:22-24. Humbelani vhahuweleli uri vha bule tshenzhelo dzavho malugana na nḓila ye Yehova a ḓadzisa ngayo mafulufhedziso awe kha zwishaiwa zwavho, musi vha tshi vhea Muvhuso u thoma.

 • Naa Ni Tshila U Tendelana Na—“‘Ee’ Kana ‘Hai’” Yaṋu?: (10 mimun.) Khaseledzo. (w14 3/15 30-32).

 • Pfunzo Ya Bivhili Ya Tshivhidzo: ia ndim. 7 ¶1-14 (30 mimun.)

 • Mvusuluso Ya Zwiṱoho Zwa Muṱangano Na U Vusulusa Zwa Vhege I Ḓaho (3 mimun.)

 • Luimbo 41 na Thabelo