Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Zwifanyiso Zwa Muvhuso Na Nḓila Ine Zwa Ri Kwama Ngayo

Zwifanyiso Zwa Muvhuso Na Nḓila Ine Zwa Ri Kwama Ngayo

Yesu o shumisa zwifanyiso zwi leluwaho u itela u funza pfunzo dzo dzikaho. Naho zwo ralo, ndi vha ḓiṱukufhadzaho fhedzi vha ne vha ṱoḓa u pfesesa na u shumisa zwe vha zwi guda. (Mat 13:10-15) Kha tshifanyiso tshiṅwe na tshiṅwe, fhindulani mbudziso dzi tevhelaho: Ndi nga guda mini kha tshenetsho tshifanyiso? Tshi nga kwama hani vhutshilo hanga?

MUVHUSO WA ṰAḒULU U FANA NA . . .