Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Lufuno Lwa Vhukuma Ndi Mini?

Lufuno Lwa Vhukuma Ndi Mini?

Yehova o ita mbingano uri i vhe mbofho ya tshoṱhe vhukati ha munna na mufumakadzi. (Gen 2:22-24) Ṱhalano i nga vha hone fhedzi arali ho itwa vhupombwe. (Mal 2:16; Mat 19:9) Samusi Yehova a tshi ṱoḓa uri mbingano i vhe i takadzaho, o ṋea Vhakriste Bivhili ine ya vha thusa u khetha vhafarisi nga vhuṱali na uri vha vhe na mbingano i takadzaho.​—Muh 5:4-6.

ṰALELANI VIDIO WHAT IS TRUE LOVE?, NAHONE NI FHINDULE MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

  • Ndi ngani ri tshi nga ri nḓila ye Frank na Bonnie vha khakhulula ngayo Liz ṅwananyana wavho, yo vha i ya vhuṱali na ya lufuno?

  • Ndi ngani zwi vhutsilu u humbula uri ni nga kona u tshandula muthu ane na khou ṱoḓa u vhingana nae?

  • Ndi nyeletshedzo ifhio ya vhuṱali ye Paulo na Prisila vha i ṋea Liz?

  • Ndi mini zwo itaho uri hu vhe na thaidzo mbinganoni ya Zach na Megan?

  • Ndi zwifhio zwipikwa zwa muya zwi fanaho zwe John na Liz vha vha vhe nazwo?

  • Ndi ngani ni tshi fanela u ḓivha “muthu wa nga ngomu wa mbiluni” wa ane na ṱoḓa u mu vhinga musi ni sa athu u ana? (1Pe 3:4)

  • Lufuno lwa vhukuma ndi mini? (1Ko 13:4-8)