Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Tshipiḓa Tshiswa Tsha Muṱangano Wa Vhukati Ha Vhege

Tshipiḓa Tshiswa Tsha Muṱangano Wa Vhukati Ha Vhege

U thoma nga January 2018, muṱangano wa vhukati ha vhege u ḓo katela notsi na zwifanyiso zwa u guda zwine zwa vha kha online study edition ya New World Translation of the Holy Scriptures (nwtsty), naho study edition tshi sa athu u vha hone nga luambo lwaṋu. Ri na vhuṱanzi ha uri eneo mafhungo a ḓo ita uri ni lugiselele miṱangano nga nḓila i bvelelaho. Zwa ndeme vhukuma ndi uri zwi ni sendedze tsini-tsini na Khotsi ashu wa lufuno, Yehova!