Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 U TSHILA SA VHAKRISTE

Ṱahulelani Pfaneleo Dza Mudzimu—U Ḓiṱukufhadza

Ṱahulelani Pfaneleo Dza Mudzimu—U Ḓiṱukufhadza

ZWINE ZWA ITA URI ZWI VHE ZWA NDEME:

  • U ḓiṱukufhadza zwi ita uri ri vhe na vhushaka havhuḓi na Yehova.—Ps 138:6

  • U ḓiṱukufhadza zwi ita uri ri vhe na vhushaka havhuḓi na vhaṅwe.—Flp 2:3, 4

  • U ḓikukumusa zwi na khombo.—Mir 16:18; Hes 28:17

NḒILA YA U ZWI ITA:

  • Humbelani nyeletshedzo nahone ni i shumise.—Ps 141:5; Mir 19:20

  • Ḓiimiseleni u shumela vhaṅwe naho wonoyo mushumo u tshi dzhielwa fhasi.—Mat 20:25-27

  • Ni songo tendela vhutsila kana ndugelo dzine na vha nadzo dzi tshi ita uri ni ḓikukumuse.—Rom 12:3

Ndi nga sumbedza hani u ḓiṱukufhadza nga nḓila khulwane?

ṰALELANI VIDIO ILEDZANI ZWITHU ZWINE ZWA TSHINYA U FULUFHEDZEA—U ḒIKUKUMUSA NAHONE NI FHINDULE MBUDZISO DZI TEVHELAHO:

  • Nḓila ine ra aravha ngayo musi ri tshi kaidzwa i sumbedza mini nga ha riṋe?

  • U rabela zwi ri thusa hani u ṱahulela pfaneleo ya u ḓiṱukufhadza?

  • Ndi dzifhio dziṅwe nḓila dza u sumbedza u ḓiṱukufhadza?