Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | PSALME YA 110-118

“Yehova Ndi Ḓo Mu Lifhela Nga’ni?”

“Yehova Ndi Ḓo Mu Lifhela Nga’ni?”

Mupsalme o livhuha Yehova ngauri o mu tshidza thamboni “dza lufu.” (Ps 116:3) O vha o ḓiimisela u sumbedza honoho u livhuha nga u ita zwoṱhe zwe a zwi fulufhedzisa Yehova.

Ndi mini zwine nda livhuha Yehova ngazwo ino vhege?

Ndi nga sumbedza hani Yehova uri ndi a livhuha?