Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUPFUMO LWO TUMBULWAHO IPFINI ḼA MUDZIMU | MATEO 27-28

Iyani Ni Ite Vhafunziwa​—Ndi Ngani, Ngafhi Nahone Hani?

Iyani Ni Ite Vhafunziwa​—Ndi Ngani, Ngafhi Nahone Hani?

28:18-20

Ndi ngani? Yesu o ṋewa maanḓa mahulu nga Yehova

Ngafhi? Yesu o laedza vhatevheli vhawe uri vha ite vhafunziwa “vhathu vha tshaka dzoṱhe”

U funza vhathu u tevhedza zwoṱhe zwe Yesu a laedza ndi mushumo une wa fanela u bvela phanḓa u tshi itwa

  • Ri gudisa hani vhathu milayo ya Yesu?

  • Ri thusa hani vhagudiswa u shumisa zwe Yesu a zwi funza?

  • Ri thusa hani vhagudiswa vhashu u tevhedza tsumbo ya Yesu?