Tshibugwana Tsha Muṱangano Wa Vhutshilo Na Vhuḓinḓa tshi na mbekanyo na mafhungo a gudwaho a mbekanyo ya muvhalo wa Bivhili wa vhege iṅwe na iṅwe na iṅwe mbekanyo ya miṱangano ya vhege iṅwe na iṅwe ya Ṱhanzi dza Yehova.