Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 72

U Ḓivhadza Ngoho Ya Muvhuso

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
U Ḓivhadza Ngoho Ya Muvhuso
VHONANI

(Mishumo 20:20, 21)

 1. 1. Kale ro vha ri sa ḓivhi

  Matshilele a Tshikriste.

  Yehova a rumela

  Tshedza tsha mafhungo-ngoho.

  Ra vhona zwine a funa

  U shumela ene Khotsi,

  U amba bvumo ḽawe.

  Ri tshi rendisa na dzina ḽawe.

  Ri ṱanziela kha vhoṱhe,

  Dzinḓuni na dzibadani,

  Ri thusa vhathu u vhona

  Ngoho i vhofhololaho.

  Ri tshi funza vhathu vhoṱhe

  Nga vhurabeli ha ngoho,

  Ri shume nga vhuthihi

  U swika mushumo u tshi fhela.