Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 64

U Shela Mulenzhe Khaṋoni Nga Dakalo

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
U Shela Mulenzhe Khaṋoni Nga Dakalo
VHONANI

(Mateo 13:1-23)

 1. 1. Tshino ndi tshifhinga tsha khaṋo,

  Ndi ndugelo u vha khatsho.

  Masimu o lugela khaṋo,

  Ro farekanea khayo.

  Yesu ndi ene tsumbo yashu,

  U livhisa masimuni,

  Ri ḓipfa ro huliswa zwihulu.

  Ri na mukovhe khaṋoni.

 2. 2. Ri funa Mudzimu na vhathu

  A ri nga ḓo ongolowa.

  U huwelela na u funza

  Zwo ṱavhanyiswa vhukuma.

  Ri wana dakalo ḽihulu

  Ḽine ra fhiwa nga Khotsi.

  Kha ri konḓelele mushumoni

  U swikela u tshi fhela.