Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 62

Luimbo Luswa

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Luimbo Luswa
VHONANI

(Psalme ya 98)

 1. 1. Kha ri imbele Mudzimu luimbo luswa.

  Bulani mishumo ine a i ita.

  Khoḓani tshanḓa tshawe tshihulu tsha gundo.

  Dzikhaṱulo dzawe

  Dzoṱhe dzo lulama.

  (KHORASI)

  Imbani!

  Luimbo ndi luswa!

  Imbani!

  Yehova ndi Khosi.

 2. 2. Fhululedzani, ni huwelele Yehova!

  Nga ri mu hulise; ngosha i takadze.

  Dzhenelelani khuwa ni kumele Khosi.

  Kha hu pfale thendo

  Nga ṋanga na mbila.

  (KHORASI)

  Imbani!

  Luimbo ndi luswa!

  Imbani!

  Yehova ndi Khosi.

 3. 3. Lwanzhe na zwoṱhe zwi re khalwo zwi mu rende.

  Na zwivhumbwa zwoṱhe zwi takuse ipfi.

  Shango ḽi khane, milambo nga i phuphuthe.

  Dzithavha, magovha,

  Na zwone zwi imbe.

  (KHORASI)

  Imbani!

  Luimbo ndi luswa!

  Imbani!

  Yehova ndi Khosi.