Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 6

Maṱaḓulu A Ḓivhadza Vhugala Ha Mudzimu

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Maṱaḓulu A Ḓivhadza Vhugala Ha Mudzimu
VHONANI

(Psalme ya 19)

 1. 1. Maṱaḓulu a renda Wa ṱaḓulu.

  Ri vhona mishumo

  yawe kha lutombo.

  Ḓuvha na ḓuvha na dziṋaledzi

  Zwi amba lufuno lwawe,

  Vhuṱali na maanḓa.

 2. 2. Milayo ya Yehova i a tshidza,

  Nyeletshedzo dzawe

  ndi dza vhathu vhawe.

  Maamba Yehova o lulama.

  Ipfi ḽawe a ḽi khakhi,

  Ḽi takadza mbilu.

 3. 3. U losha Yah ndi ha lini na lini.

  Na ndaela dzawe

  dzi fhira musuku.

  Mutevhedza dzone u ḓo tshidzwa.

  Nga ri hulise ri rende

  Dzina ḽa Yehova.