Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 31

Tshimbilani Na Mudzimu!

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Tshimbilani Na Mudzimu!
VHONANI

(Mixa 6:8)

 1. 1. Tshimbilani na Mudzimu

  Nga u ḓiṱukufhadza.

  Na dzula ni tsini na Yehova,

  U ḓo ni ṋea nungo.

  Na farelela Ipfi ḽawe;

  A ni nga kheluwi.

  Ni thetshelese Mudzimu,

  A ni fare nga tshanḓa.

 2. 2. Tshimbilani na Mudzimu

  Nga vhukhethwa no kuna.

  Naho milingo ya vha mihulu,

  Ene u ḓo ni thusa.

  Ni ḓi dzula ni tshi humbula

  Zwithu zwi khoḓwaho,

  Na zwoṱhe zwi re zwa ngoho.

  Khotsi u ḓo ni funa.

 3. 3. Tshimbilani na Mudzimu

  Ni mu dzhie sa ṱhama.

  Ni mu livhuhe zwifhiwa zwawe

  Na phaṱhutshedzo dzawe.

  Ni tshimbile-ha na Mudzimu;

  Mbilu i takale.

  Zwi ḓo vhonala kha vhoṱhe

  Uri ni wa Yehova.