Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 19

Tshilalelo Tsha Murena

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Tshilalelo Tsha Murena
VHONANI

(Mateo 26:26-30)

 1. 1. Yehova, Khotsi wa ṱaḓulu,

  Vhuno vhusiku vhukhethwa!

  Zwiḽa kale wo sumbedza maanḓa au

  Lufuno vhuṱali hau.

  Ho vha na ngwana ya Paseka,

  Ye ya tshidza vhathu vhau.

  Nga murahu Yesu Kristo a vhulahwa

  Zwi tshi ḓadza vhuporofita.

 2. 2. Tshinkwa, waini zwi imela

  Mutengo we wa u lifha.

  Na zwivhuya zwe Murwa

  Wau a ita,

  O pfa u swika lufuni.

  Ri ḓo ḓi ita Tshihumbudzo;

  Tshi ri humbudza zwivhuya

  Zwe wa ri itela

  nga lufu lwa Murwa

  O ri rengulula lufuni.

 3.  3. Ro kuvhangana phanḓa hau.

  Ri fhano nge wa ri ramba

  Ri u rende nge iwe wa ḓi ri funa

  Nga u ḓisa Kristo fhano.

  Ḓuvha heḽi ḽa Tshilalelo

  Ḽi ri khwaṱhisa dzimbilu.

  Ri ḓo ḓi tshimbila

  nḓilani ya Kristo,

  Ra ḓo kona u tshila tshoṱhe.