Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 150

Ṱoḓani U Tshidzwa Nga Mudzimu

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Ṱoḓani U Tshidzwa Nga Mudzimu
VHONANI

(Tsefanya 2:3)

 1. 1. Tshaka dzo rambana

  U lwa na Kristo Yesu.

  Tshifhinga tshe dza tendelwa

  Nga Mudzimu tsho fhela.

  Zwino hu ḓo dzhena

  Muvhuso wa Mudzimu.

  Kristo u ḓo pwasha maswina,

  Tshifhinga tsho sendela.

  (KHORASI)

  Ṱoḓani u tshidzwa nga Yah,

  Ee, ni fulufhele ene,

  Ṱoḓan’ u luga

  Hawe ni ime

  Na vhuvhusahoṱhe hawe.

  Ni vhone a tshi ni tshidza

  Nga tshanḓa tshawe.

 2.  2. Zwino ndi tshifhinga

  Tsha u pfa mulaedza.

  Vhathu kha vha ḓinangele

  U pfa kana u sa pfa.

  Naho ra nga lingwa,

  Ri songo vhilaela.

  Yehova u funa vhavhuya;

  U ri pfa ri tshi lila.

  (KHORASI)

  Ṱoḓani u tshidzwa nga Yah,

  Ee, ni fulufhele ene,

  Ṱoḓan’ u luga

  Hawe ni ime

  Na vhuvhusahoṱhe hawe.

  Ni vhone a tshi ni tshidza

  Nga tshanḓa tshawe.