Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 144

Dzulani No Lindela Malamba!

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Dzulani No Lindela Malamba!
VHONANI

(2 Vhakorinta 4:18)

 1. 1. Vho pofulaho vha tshi vhona

  Vho dzingaho nḓevhe vha tshi pfa,

  Vhana vha tshi imba dzingosha

  Dakalo ḽi hoṱhe-hoṱhe,

  Musi vhafunwa vha tshi vuwa,

  Vha ḓa shangoni ḽa mulalo,

  (KHORASI)

  Ni ḓo vhona zwi tshi itea,

  Ni tshi lindela malamba.

 2. 2. Phele na ngwana zwi huthihi,

  Zwivhingwi, ṋamana zwi zwoṱhe,

  Zwi tshi khadwa nga kutukana,

  Zwi tshi pfa a tshi zwi vhidza.

  Zwililo zwashu zwi si tsheeho,

  Maṱungu ashu o fheliswa,

  (KHORASI)

  Ni ḓo vhona zwi tshi itea,

  Ni tshi lindela malamba.