Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 13

Kristo, Tsumbo Yashu

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Kristo, Tsumbo Yashu
VHONANI

(1 Petro 2:21)

 1. 1. Yehova o funa

  Vhathu zwingafhani,

  Musi a tshi ṋekedza Tanzhe ḽawe.

  Kristo o bebiwa—

  Sa Murwa wa muthu—

  A renda khotsi nga matshilele.

 2. 2. Ipfi ḽa Yehova,

  Khae ḽo fana na

  Zwiḽiwa zwi mu ṋeaho vhuṱali.

  O shumela Khotsi

  Nga u ḓifunela;

  A wana dakalo kha zwenezwo.

 3. 3. Ri rende Yehova

  U fana na Yesu,

  Ri mu tevhedzele nga matshilele.

  A vhe tsumbo yashu

  Ya lini na lini,

  Yehova a ri fune nga misi.