Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 LUIMBO 10

Khoḓani Yehova Mudzimu Washu!

Khethani Ha u Rekhoda Muzika
Khoḓani Yehova Mudzimu Washu!
VHONANI

(Psalme ya 145:12)

 1. 1. Khoḓani! Mudzimu washu!

  Ni ḓivhadze dzina ḽawe!

  Tsivhudzan’, Ni vhudze vhathu

  Uri ḓuvha ḽawe ḽi tsini.

  Yehova u ri zwino hu vhusa

  Murwa wawe a re Tanzhe.

  Ni vhudze vhoṱhe na zwivhuya zwine

  Mudzimu a ḓo ḓisa!

  (KHORASI)

  Khoḓani! Mudzimu washu!

  Ḓivhadzani vhuhulu hawe!

 2. 2. Khoḓani! Mudzimu washu!

  Ni mu imbele zwihulu!

  Zwi tshi bva mbiluni dzashu,

  Ri ḓivhadze vhugala hawe.

  Naho Mudzimu e muhulwane,

  U a ḓiṱukufhadza-vho.

  U a ḓivha na zwine ra lila;

  A ri pfa a ri aravha.

  (KHORASI)

  Khoḓani! Mudzimu washu!

  Ḓivhadzani vhuhulu hawe!