Pfukelani kha mafhungo

Matambwa A Muvhalo Wa Bivhili

Vhonani nga maṱo a muhumbulo musi hu tshi vhalwa matambwa o rekhodiwaho a zwipiḓa zwi bvaho Bivhilini zwine na nga zwi kopa, hu tshi khou pfala mibvumo na maipfi a ṱalutshedzaho. Na vidio dza luambo lwa zwanḓa dzi a wanala.

Khethani luambo kha bogisi nahone ni puṱedze Setshani u itela u vhona uri muvhalo wa Bivhili u hone nga lwonolwo luambo. Ṅwalani tshipiḓa tsha tshiṱoho u itela u vhona matambwa a tshimbidzanaho.

 

VHONANI