Pfukelani kha mafhungo

Ṱhanzi dza Yehova

Khethani Luambo Luvenda

Matambwa A Bivhili A Thetsheleswaho

Kopani matambwa o thewaho kha mafhungo a re Bivhilini nahone ni gude ngudo dza ndeme nga ha vhabvumbedzwa na nga zwiitea zwi re Bivhilini.

 

VHONANI
Grid
Mutevhe

U Dzhiela Nṱha Ifa Ḽashu ḽa Muya

Miṱa—Itani Uri Muvhalo wa Bivhili wa Ḓuvha Ḽiṅwe na Ḽiṅwe U Vhe Matshilele Aṋu!

Ṱhonifhani Vhuvhusi ha Yehova

Tsumbo Dzi Sevhaho Dza Misini Yashu