TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO January 2016

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 29 February u swika nga ḽa 3 April, 2016.

Ḓiimiseleni U ‘Bvela Phanḓa Ni Tshi Funana Sa Vharathu Na Vhakomana’!

Ndimana ya ṅwaha wa 2016 i nga ri thusa hani u lugiselela zwiitea zwine zwa ḓo itea hu si kale?

Ṱuṱuwedzwani Nga “Tshifhiwa [Tsha Mudzimu] Tsha Fhedzi Tshi Sa Vhambedzwi Na Tshithu”

Lufuno lwa Mudzimu lu ri ṱuṱuwedza hani uri ri tevhele ṋayo dza Yesu nga vhuronwane, nḓila ine ra nga funa ngayo vhahashu na u hangwela vhaṅwe?

Muya U A Ṱanziela U Tshi Ima Na Muya Washu

Zwi amba mini kha muthu u vha muḓodzwa? Muthu u ḓodzwa hani?

“Litsha Ri Tshimbile Na Vho-Inwi”

Ndi mini zwine ra fanela u zwi humbula nga vha 144 000?

U Shumisana Na Mudzimu Zwi Ḓisa Dakalo

U shuma na Mudzimu zwi ḓisa hani dakalo na u ri tsireledza nga lwa muya?