Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Marangaphanḓa

Marangaphanḓa

NI HUMBULA MINI?

Ndi nnyi muṋei wa tshifhiwa muhulwanesa u fhira vhoṱhe?

“Tshifhiwa tshiṅwe na tshiṅwe tshavhuḓi na tsho fhelelaho tshi bva ṱaḓulu, tshi tsa tshi tshi bva ha Khotsi wa tshedza tsha ṱaḓulu.”Yakobo 1:17.

Ino thero ya Tshiingamo i ri thusa uri ri dzhiele nṱha tshifhiwa tshihulwanesa tshi bvaho ha Mudzimu tshine tsha fhira zwoṱhe.