Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Marangaphanḓa

Marangaphanḓa

NI HUMBULA MINI?

Naa vharuṅwa ndi vha vhukuma? Bivhili i ri:

“Rendani Yehova, Inwi Vharuṅwa vhawe, Inwi vhahali vha maanḓa ni shumisaho fhungo ḽawe, hu u ri ni vhe vha pfaho zwiné a amba.”Psalme ya 103:20.

Ino thero ya Tshiingamo i ṱalusa zwine Bivhili ya zwi amba nga ha vharuṅwa na nḓila ine vha kwama ngayo vhutshilo hashu zwino.