Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Marangaphanḓa

Marangaphanḓa

NI HUMBULA MINI?

Naa ndi ndivho ya Mudzimu uri vhathu vha fe? Bivhili i ri: [Mudzimu] u ḓo phumula miṱodzi yoṱhe maṱoni avho, lufu a lu tsha ḓo vha hone.”Nzumbululo 21:4.

Ino thero ya Tshiingamo i ṱalusa zwine Bivhili ya zwi amba nga ha vhutshilo na lufu.