Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Marangaphanḓa

Marangaphanḓa

NI HUMBULA MINI?

Naa Bivhili yo fhelelwa nga tshifhinga misini yashu?Kana naa i kha ḓi vha ya ndeme? Bivhili i ri: “Maṅwalo oṱhe o hevhedzwa nga Mudzimu nahone a a vhuyedza.”2 Timotheo 3:16, 17.

Ino thero ya Tshiingamo i haseledza nga ha tsumbo dzi shumaho dzi re Bivhilini nahone i ṋea nyeletshedzo nga ha nḓila ine na nga vhuyelwa ngayo nga u vhala Bivhili.