Pfukelani kha mafhungo

Magazini dza Tshiingamo na Awake!

Magazini dzashu dzo thewaho Bivhilini dzi nga kopiwa nga nyambo dzi fhiraho 200, u katela na luambo lwa zwanḓa. Tshiingamo tshi ri sumbedza nḓila ine zwiitea zwa shango zwa ḓadzisa ngayo vhuporofita ha Bivhili. Tshi khuthadza vhathu nga mafhungo maḓifha a Muvhuso wa Mudzimu na u vha ṱuṱuwedza uri vha tende Yesu Kristo. Awake! i sumbedza nḓila ya u sedzana na thaidzo dza ṋamusi na u fulufhela mafulufhedziso a Musiki a shango ḽiswa ḽa mulalo, ḽo tsireledzeaho.

Khethani luambo kha bogisi nahone ni puṱedze Setshani u itela u vhona dzimagazini na zwivhumbeo zwadzo nga lwonolwo luambo.

 

VHONANI

TSHIINGAMO

TSHIINGAMO

TSHIINGAMO

TSHIINGAMO

TSHIINGAMO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO

TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO