Pfukelani kha mafhungo

Ri Nga Dzi Wana Ngafhi Phindulo Dza Mbudziso Dza Ndeme Vhutshiloni?

Ri Nga Dzi Wana Ngafhi Phindulo Dza Mbudziso Dza Ndeme Vhutshiloni?

Naa ri nga dzi wana kha . . .

  • saintsi?

  • pfunzo ya maṱali?

  • Bivhili?

 MUṄWALI WA BIVHILI O VHUDZA MUDZIMU ZWI TEVHELAHO

‘Mpfunzedze, mafhungo au ndi mafhungo-ngoho.’—Psalme ya 119:144, 160.

Bivhili i khou ṋea phindulo vhathu vha dzimilioni.

Naa ni nga takalela u vha muṅwe wa vhenevho vhathu?

Web site ya jw.org i nga ni thusa.

VHALANI zwi re ngomu kha Inthanethe

ṰALELANI vidio dzo thewaho Bivhilini

  • Ngudo na nyimbo dza vhana

  • Nyeletshedzo dzo itelwaho vhaswa vha re miṅwahani ya vhufumi

  • U sumbedza lutendo nga mishumo

KOPANI dzikhandiso

 NDI IFHIO MBUDZISO YA NDEME KHA DZI TEVHELAHO INE YA NI KWAMA VHUKUMA?

  • Ndivho ya vhutshilo ndi ifhio?

  • Naa ri tea u vhona Mudzimu mulandu musi ri tshi shengela?

  • Hu itea mini musi ni tshi fa?

Wanani phindulo dzi bvaho Bivhilini dza dzenedzi mbudziso kha jw.org/ve.

(Iyani kha BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED)