Muvhigo Wa Tshumelo Wa Ṅwaha Wa 2017 Wa Ṱhanzi Dza Yehova Shango Ḽoṱhe

Mbalo Khulwane Dza 2017

Hoyu muvhigo wa ṅwaha u sumbedza maanḓa na tshelede yo shumiswaho nga Ṱhanzi dza Yehova kha mushumo wavho wa u huwelela shango ḽoṱhe.

Mivhigo Ya Shango na Tsimu ya 2017

Wonoyo muvhigo u katela tshivhalo tsha Ṱhanzi dza Yehova, tshivhalo tsha vho lovhedzwaho, tshivhalo tsha vhe vha vha vhe hone tshihumbudzoni na zwiṅwe.