Pfukelani kha mafhungo

Humbulani Lufu Lwa Yesu

Humbulani Lufu Lwa Yesu

Ṅwaha muṅwe na muṅwe Ṱhadzi dza Yehova dzi kuvhangana u itela u humbula lufu lwa Yesu nga nḓila ye a laedza uri lu humbulwe ngayo. (Luka 22:19, 20) Ri khou ni ramba kha tshenetshi tshiitea tsha ndeme. Ni ḓo guda nḓila ine vhutshilo na lufu zwa Yesu zwa ni vhuyedza ngayo.