Pfukelani kha mafhungo

Pfunzo ya Bivhili I Farwa Hani?

Pfunzo ya Bivhili I Farwa Hani?

Vhonani nḓila ine ha farwa ngayo mbekanyamushumo yashu ya mahala ya pfunzo ya Bivhili.