Pfukelani kha mafhungo

Ṱhanzi dza Yehova

Khethani Luambo Luvenda

Humbelani Pfunzo ya Bivhili ya Mahala

Naa ni a takalela u guda zwinzhi nga ha Bivhili? Arali zwo ralo, shumisani ndugiselelo yashu ya pfunzo ya Bivhili ya hayani ya mahala. Humbelani pfunzo ya Bivhili nga u ḓadza fomo i re afho fhasi.