Pfukelani kha mafhungo

Ri Kwameni

Ri takalela u thusa vha re na dzangalelo kha Bivhili kana kha mushumo washu wa shango ḽoṱhe. Khethani nḓila ine na ṱoḓa u kwama ngayo Ṱhanzi dza Yehova hune na dzula hone.

 

Gabon

Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

BP 889

DOUALA

CAMEROON

+237 243 821 830

+237 243 821 834

+237 699 995 502

+237 699 999 837

+001 914-​509-​0046 (Ṱhogomelani: Zwi tshi ya nga tshumelo ya luṱingo ine na i shumisa, zwi nga kha ḓi vha zwo tshipa uri musi ni tshi rwela luṱingo davhi ḽa Cameroon ni shumise heyi nomboro ya Amerika.)

Tshifhinga Tsha Mushumo

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

7:45 a.m. u swika nga 12:00 p.m. na nga 1:15 p.m. u swika nga 5:00 p.m.