Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Tahiti

P.K. 2,7 Cote mer

Toahotu

Taiarapu Ouest

TARAVAO TAHITI

FRENCH POLYNESIA

+689 40-54-70-00

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

8:00 a.m. u swika nga 11:00 a.m. na 1:00 p.m. u swika nga 4:00 p.m.

Vhulapfu ndi awara nthihi na mimunithi ya 30

Manweledzo

Hu ṱalutshedzelwa khandiso dza Bivhili nga Lutahiti. Hu ingamelwa mushumo wa u funza Bivhili wa Ṱhanzi dza Yehova zwiṱangadzimeni zwihulwane zwine zwa nga eḓana na Vhukovhela ha Yuropa.

Kopani bugwana ya u tandula.