Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Sri Lanka

Watch Tower Bible and Tract Society of Lanka

711 Station Road

WATTALA 11300

SRI LANKA

+94 11-2930-444

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

8:00 a.m. u swika nga 11:15 a.m. na 1:00 p.m. u swika nga 3:45 p.m.

Vhulapfu ndi mimunithi ya 45

Manweledzo

Hu ṱalutshedzelwa khandiso dza Bivhili nga Lusinhala. Hu itwa khandiso dzi thetsheleswaho nga Lusinhala.

Kopani bugwana ya u tandula.