Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Mexico

Ave Jardin No. 10

Fraccionamiento El Tejocote

56239 TEXCOCO, MEX

MEXICO

+52 555-133-3000

+52 555-858-0100

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

8:00 a.m. u swika nga 11:00 a.m na 1:00 p.m. u swika nga 4:00 p.m.

Vhulapfu ndi awara mbili na mimunithi ya 30

Manweledzo

Hu lavheleswa u ṱalutshedzelwa ha khandiso dza Bivhili nga nyambo dza 70 u mona na dzingu ḽa Mexico u swika Panama. Hu gandiswa khandiso nga nyambo dzi fhiraho 60 nahone hu rumelwa khandiso nga nyambo dzi fhiraho 80 kha mashango a fhiraho 10.

Kopani bugwana ya u tandula.