Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Italy

Congregazione Cristiana Dei Testimoni di Geova

Via della Bufalotta 1281

I-00138 ROME RM

ITALY

+39 06-872941

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

8:00 a.m. u swika nga 10:30 a.m na 1:00 p.m. u swika nga 3:30 p.m.

Vhulapfu ndi awara nthihi

Ri humbela uri ni ri founele ni sa athu u ḓa

Manweledzo

Hu ingamelwa mushumo wa zwivhidzo zwi fhiraho 3 000 na zwigwada Italy na kha maṅwe mashango. Hu ṱalutshedzelwa khandiso dza Bivhili u ya kha Lutaliana, Luambo lwa Zwanḓa lwa Italy na Luladin (Lugardenese).

Kopani bugwana ya u tandula.