Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Ghana

Nungua Police Checkpoint

Hse. No. J 348/4

Tema Beach Road

Nungua

ACCRA

GHANA

+233 30-701-0110

+233 30-2712-456

+233 30-2712-457

+233 30-2712-458

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

8:00 a.m. u swika nga 11:00 a.m. na 1:00 p.m. u swika nga 4:00 p.m

Vhulapfu ndi awara nthihi

Manweledzo

Hu ṱalutshedzelwa khandiso dza Bivhili kha Lutwi, luewe, Luga, Ludangme, Lunzema, Lufrafra, na ludagaare. Hu itwa khandiso dzi thetsheleswaho na dzividio nga Lutwi, Luewe, na Luga. Hu fhaṱa mbalotshikati ya Holo dza Muvhuso dzi ṱoḓaho u swika 60 nga ṅwaha nahone hu rumelwa thani dza zwigidi dza khandiso kha ḽoṱhe ḽa Ghana.

Kopani bugwana ya u tandula.