Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Cuba

Ave. 15 #4608 e/ 46 y 48

PLAYA, LA HABANA

CUBA

+53 7 204 7598

+53 7 204 1026

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

9:00 a.m. u swika 11:00 a.m. na 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

Vhulapfu ndi awara nthihi

Manweledzo

Ri ṱalutshedzela khandiso dza Bivhili nga Luambo lwa Zwanḓa lwa Cuba. Ri lavhelesa mushumo wa Ṱhanzi dza Yehova dza ??? Cuba.