Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Afurika Tshipembe

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

AFURIKA TSHIPEMBE

+27 11-761-1000

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

7:45 a.m. u swika nga 11:00 a.m. na 1:00 p.m. u swika nga 4:00 p.m.

Vhulapfu ndi awara mbili

Manweledzo

Hu gandiswa dzibugu, dzimagazini, dzibugwana na zwibammbiri nga nyambo dza 130 na u dzi rumela zwivhidzoni zwi fhiraho 15 000 mashangoni a 20. Hu ṱalutshedzelwa khandiso dza Bivhili nga nyambo dza 23. Hu tikedzwa u fhaṱiwa ha Holo dza Muvhuso mashangoni a 42.

Kopani bugwana ya u tandula.