Pfukelani kha mafhungo

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Ri ni ṱanganedza nga mbilu tshena uri ni tandule ofisi dzashu na vhugandiseloni. Wanani uri henefho fhethu ndi ngafhi na zwifhinga zwa u tandula.

 

Fiji

19 St. Fort Street

SUVA

FIJI

+679 330-4766

U tandula

Musumbuluwo u swika Ḽavhuṱanu

8:00 a.m. u swika nga 11:00 a.m na 1:00 p.m. u swika nga 4:00 p.m.

Vhulapfu ndi awara nthihi

Manweledzo

Hu lavheleswa mushumo wa Ṱhanzi dza Yehova une wa khou itwa Fiji, Kiribati, Nauru, Tuvalu na Vanuatu. Hu ṱalutshedzela khandiso dza Bivhili nga Lubislama, Lufiji, Lukiribati, Lunauru, Lurotumana na Lutuvalu.

Kopani bugwana ya u tandula.