Qisqacha maʼlumot: Virgin Islands, U.S.

  • Aholi: 105 000'
  • Yahova Shohidlarining soni: 607
  • Jamoatlarning soni: 10
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 173