Qisqacha maʼlumot: Papua New Guinea

  • Aholi: 8 418 346'
  • Yahova Shohidlarining soni: 5 141
  • Jamoatlarning soni: 118
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 1 637