Qisqacha maʼlumot: Faroe Islands

  • Aholi: 50 844'
  • Yahova Shohidlarining soni: 123
  • Jamoatlarning soni: 4
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 413