Qisqacha maʼlumot: Bahamas

  • Aholi: 399 000'
  • Yahova Shohidlarining soni: 1 762
  • Jamoatlarning soni: 27
  • Yahova Shohidlarining aholiga nisbatan soni: 1 ga 226